Yii2.0 beforeAction返回json

beforeAction返回的应该是true或者false,要直接输出的话,应该还是返回false,通过response指定输出的内容,类似这样

Yii::<em>$app</em>->response->format = Response::<em>FORMAT_JSON</em>;
Yii::<em>$app</em>->response->data = array(
    'status' => -1,
    'message' => '请先登录',
    'url' => \Yii::<em>$app</em>->getHomeUrl()
);
return false;

您可能还喜欢...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注